System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK

System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK to najbardziej zaawansowane narzędzie przygotowane specjalnie dla pracowników Urzędów Miast i Gmin oraz dla osób, pracujących w Związkach Międzygminnych. System SMOK umożliwia prowadzenie sprawozdawczości oraz raportowanie przez firmy wywozowe za pomocą przeglądarki WWW bezpośrednio do systemu.

 

SMOK pozwala na prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz na kontrolowanie posesji pod względem typu zbiórki. System został zaprojektowany z myślą
o kompleksowej obsłudze nieruchomości w zakresie gospodarki komunalnej
np. przydomowych oczyszczalni, zbiorników bezodpływowych oraz kanalizacji
i kompostowników. System SMOK całościowo ujmuje wszelkie zagadnienia związane  z gospodarką odpadami na obszarze Gminy.

 

 

 

 

 

REWOLUCJA W RIPOK’u

SIGO – automatyczny i przejrzysty System Gospodarki Odpadami.

Jedyne w Polsce rozwiązanie informatyczne, które usprawnia i automatyzuje procesy ewidencji, monitoringu i sprawozdawczości dedykowane zakładom zajmujących się zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów np. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

SIGO umożliwia m.in. obsługę dowolnych systemów wagowych, automatyczne generowanie wszystkich dokumentów  dotyczących obrotu odpadami tj. kwity wagowe, KPO, PZ oraz automatyczne zakładanie i prowadzenie kart ewidencji odpadu. System posiada i oferuje rozbudowany system sprawozdawczości w tym tworzenie zbiorczego zestawienia o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego.

Dzięki elastycznej architekturze system SIGO może być dowolnie dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.

System SIGO odpowiada aktualnym przepisom prawa w zakresie gospodarowania Odpadami.

 

 

 

 

 

 

Solvena M.S.

Ul. Robotnicza 40 (I Piętro), 53-607 Wrocław

Tel. 71-796 73 38

www.solvena.pl, e-mail: solvena@solvena.pl

Powrót do góry