Technologie

W zarządzaniu gospodarką odpadami w gminach niezwykle pomocne są różnego rodzaju narzędzia informatyczne. Przedstawiamy przegląd wybranych systemów dostępnych na rynku.


- System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK

- System EcoNet

- GOMiG

Powrót do góry