1. 3 – 4 czerwca 2013 r - Warszawa

Konferencja „Gospodarka Odpadami”

- Sejm RP, Hotel Mercure 

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

2. 4 czerwca 2013 r. - Katowice

Szkolenie "Problemy z wdrożeniem nowej ustawy o odpadach w przedsiębiorstwach - jak sobie radzić"

- Siedziba ZETOM Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

3. 4-6 czerwca 2013 r. - Chorzów

III Konferencja Paliwa z odpadów

- Hotel Arsenal Palace - Chorzów, Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

4. 11 czerwca 2013 r. - Poznań

Szkolenie "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami w świetle znowelizowanych przepisów" 

- Poznań

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

5. 12 czerwca 2013  - Warszawa 

Konferencja "Gospodarka odpadami - nowe regulacje prawne"

- Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

6. 13 czerwca 2013 r. - Poznań

Konferencja "Nowe kierunki w gospodarce odpadami w Polsce i Unii Europejskiej w świetle nowych rozwiązań prawnych"

- Sala Czerwona Pałacu Działyńskich na Starym Rynku 78 w Poznaniu

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

7. 18-19 czerwca 2013 r. - Wrocław

III edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku  "Efektywność surowcowa sieci dostaw dzięki logistyce odzysku"

- Hotel Śląsk, Wrocław 

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

8. 19 czerwca 2013 r. - Wrocław

Nowa ustawa o odpadach. Zmiany i nowe wymagania.

- Wrocław

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

9. 24-25 czerwca 2013 r -  Warszawa

Gospodarka odpadami w 2013 roku, nowa ustawa o odpadach - szkolenie

- Warszawa

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

10. 27-28 czerca 2013 r. - Kraków

Szkolenie "Obecny i projektowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami"

- Kraków,Hotel Farmona Business & SPA

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

11. 28 czerwca 2013 r. - Zielona Góra 

Nowa ustawa o odpadach – znaczące zmiany w przepisach prawnych dotyczących gospodarki odpadami - Szkolenie

-  FRDL OR Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9, sala 305

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

12. 28 czerwca 2013 r. - Warszawa

Nowa Ustawa o odpadach - regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami 

- Warszawa

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

13. 2-5 lipca 2013 r. - Jurata

Gospodarka odpadami w świetle nowych regulacji prawnych

- Jurata, 

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

 

14. 10-11 lipca 2013 r. - Katowice

Konferencja "Odpady - Nowa energia" 

Energetyczna perspektywa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.Nowe perspektywy dla biznesu i gospodarki w regionie.

- Katowice

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

15. 18 lipca 2013 r. - Giżycko

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2013 roku - nowa ustawa o odpadach

- Giżycko

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

16. 22 sierpnia 2013 r. - Kraków - Tyniec

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2013 roku - nowa ustawa o odpadach

- Kraków - Tyniec

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

17. 3-5 września 2013 r. - Warszawa

XVII Konferencja - Kompleksowa gospodarka odpadami 

- Warszawa

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

18. 9-10 września 2013r. - Warszawa

Nowa ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE

- Warszawa, 

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

19. 11 września 2013 r. - Katowice

Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie. Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie - Katowice

-  Katowice, ul. Żeleńskiego 108, sala nr 7

Link do wydarzenia  >> TUTAJ <<

 

20. 12-13 września 2013 r - Starachowice

II Konferencja - Małe oczyszczalnie ścieków - projektowanie, budowa, eksploatacja i perspektywy rozwoju

- Starachowice

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

21. 7- 8 października 2013 r. - Poznań

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

- Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

22. 23-24 października 2013 r. - Sosnowiec

Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych

- Sosnowiec, Centrum Targowo-Wystawiennicze

Expo Silesia

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

23. 6 listopada 2013 r. - Katowice

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - Katowice

- Katowice, ul. ul. Żeleńskiego 108, sala nr 7

Link do wydarzenia >> TUTAJ <<

 

Powrót do góry