Opis projektu

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ?

W projekcie mogą wziąć udział urzędy gmin i miast z całej Polski, realizujące procedurę związaną z wdrożeniem nowego systemu o gospodarce odpadami. Projekt jest przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz pracowników merytorycznych urzędów, które potrzebują wsparcia we wdrożeniu nowego prawa. Szkolenia nie są adresowane do pracowników przedsiębiorstw.

 

Zakwalifikowany do projektu urząd uzyska:

  • Pomoc merytoryczną przy organizacji efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • Wiedzę o zastosowanych w praktyce innych samorządów sposobach organizacji urzędu do nowych zadań
  • Przygotowanie prawne pracowników odpowiedzialnych za organizację systemu gospodarki odpadami w zakresie prawa polskiego i unijnego oraz orzecznictwa
  • Możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania cennych znajomości pomiędzy ekspertami i praktykami a pracownikami urzędu dzięki udziałowi w warsztatach i zamkniętemu forum udostępnionemu na portalu projektu.


Zakwalifikowany do projektu uczestnik uzyska:

  • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe, uzyskanie materiałów szkoleniowych ze wzorami dokumentów a także zaświadczenia o udziale w projekcie i odbytych szkoleniach
  • Pomoc ekspertów i wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji gospodarki odpadami i realizacji zadań związanych z wdrożeniem nowego systemu
  • Dostęp do bazy wiedzy i dobrych praktyk w portalu w portalu informacyjno-szkoleniowym

 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Kursy e-learningowe składają się z IV bloków tematycznych. Bloki I i II dedykowane są do szefów jednostek samorządu terytorialnego oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wdrażane zmiany. Bloki III i IV kierowane są do pracowników urzędów JST pracujących nad wdrożeniem nowego modelu gospodarki odpadami. Szkolenia e-learningowe dają podstawy teoretyczne systemu, aktualizując wiedzę lub ją uzupełniając, zakładają wprowadzenie w temat, nagrane miniwykłady trenera oraz pracę własną z materiałem źródłowym (ustawy, rozporządzenia). Przejście tego modułu przygotowuje do uczestniczenia w szkoleniach stacjonarnych, które kładą nacisk na pracę warsztatową.

Bloki tematyczne - PDF

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

Warszataty specjalistyczne składają się z IV bloków tematycznych. Bloki I i II dedykowane są do szefów jednostek samorządu terytorialnego oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wdrażane zmiany. Bloki III i IV kierowane są do pracowników urzędów JST pracujących nad wdrożeniem nowego modelu gospodarki odpadami. Warsztaty prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody szkoleniowe. Warsztaty składają się z ćwiczeń oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie wdrażania ustawy. Celem warsztatów jest:

  • Wsparcie w trakcie wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami. Pomoc w rozwiązaniu problemów. Nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami.
  • Budowanie pozytywnej postawy wobec zagadnienia gospodarowania odpadami na terenie gminy na podstawie znowelizowanej ustawy.
  • Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami.

Bloki tematyczne - PDF

Trenerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie - LISTA

 

Lista gmin i miast zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

1 edycja - PDF
2 edycja - PDF

Powrót do góry