Informacje o projekcie

Ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami jest realizowany przez MUNICIPIUM SA i współfinansowanemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Projekt trwa 12 miesięcy - od października 2012r. do października 2013r

 

Działaniami przewidzianymi w projekcie zostanie objętych 600 urzędów, które wydelegują po dwóch pracowników ( łącznie 1200 osób).

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia e-learningowe oraz szkolenia stacjonarne w 16 miastach wojewódzkich. Ostatni etap to usługi doradcze, którymi zostanie objęta wybrana grupa uczestników projektu.

Powrót do góry