Finansowanie i Fundusze

Przedstawiamy listę możliwych do wykorzystania źródeł finansowania lub pozyskania funduszy na realizację projektów związanych z gospodarką odpadami.

 

Dział ten będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o nowe możliwości. Poniżej skrócona lista do pobrania:

 

FINANSOWANIE I FUNDUSZE - skrót

 

NFOŚIGW - przejdź

 

WFOŚiGW - przejdź

 

PO Infrastruktura i Środowisko - przejdź

 

PROW -przejdź

 

Powrót do góry