Recykling

Recykling jest jednym z procesów odzysku, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

 

Wśród tych procesów wyróżnia się recykling organiczny, czyli biologiczne metody przetwarzania odpadów, lub procesy beztlenowe przy wykorzystaniu mikroorganizmów dla odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach. W wyniku tych procesów powstaje materia organiczna lub metan (CH4). Pamiętać należy, że składowanie na składowisku odpadów nie jest zaliczane do recyklingu organicznego. W wyniku tych procesów uzyskuje się produkt lub materiał, z którego został wykonany wyrób końcowy. Klasycznym przykładem recyklingu jest ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych czy szkła do produkcji butelek lub makulatury do produkcji papieru.

 

Do biologicznych metod przetwarzania odpadów należą procesy kompostowania, fermentacji oraz procesy mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Każdy przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty w różnego rodzaju opakowaniach ma obowiązek zastosować recykling oraz odzysk powstających odpadów opakowaniowych. Zadania te, są oczywiście niezależne od działań prowadzonych w zakresie gospodarki odpadami.

 

Powrót do góry